สมัครงาน


ฝ่ายขายสำหรับตัวแทนจำหน่าย

จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • เปิดตลาดการขายและสร้างตัวแทนจำหน่ายใหม่ให้แก่บริษัทฯ คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ติดตามกลุ่มตัวแทนจำหน่าย เพื่อพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ไมตรี เพื่อรับทราบความพึงพอใจและกระตุ้นการสั่งสินค้า
 • จัดทำใบเสนอราคาสำหรับตัวแทนจำหน่ายทุกราย จัดทำเอกสารเพื่อสรุปรายงานยอดขาย
 • มีความสามารถในด้านพัฒนาการขาย และเร่งยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านงานขายตัวแทนจำหน่าย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี และมีทักษะในการสื่อสาร
 • มีเป้าหมาย และความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถรับความกดดันได้ และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าโทรศัพท์ และประกันสังคม ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.

Project Sales Executive

จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการดำเนินงาน และเปิดตลาดการขายงานโครงการให้แก่บริษัทฯ กลุ่มงานโครงการต่างๆ เช่น หมู่บ้าน อาคารชุด โรงแรม เป็นต้น
 • คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • ติดตามกลุ่มงานโครงการ เพื่อพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ไมตรี เพื่อรับทราบความพึงพอใจของลูกค้า และกระตุ้นยอดขายสินค้าของบริษัทฯ
 • จัดทำใบเสนอราคาสำหรับกลุ่มงานโครงการทุกราย จัดทำเอกสารเพื่อสรุปรายงานยอดขาย
 • มีความสามารถในด้านพัฒนาการขาย และเร่งยอดขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิการปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี หากมีประสบการณ์ด้านการขายงานโครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะในการสื่อสาร
 • รักการขาย มีมนุษยสัมพันธ์ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีเป้าหมาย และความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถรับความกดดันได้ และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

เงินเดือนประจำ, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าโทรศัพท์ และประกันสังคม ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.

Technical Support

จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ให้คำแนะนำทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้าเก่า และใหม่
 • ตรวจสอบและแก้ปัญหา เพื่อบริการหลังการขาย
 • ประกอบชิ้นงาน ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 22-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อิเล็คทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี
 • มีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
 • บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร และมีใจรักในด้านการบริการ
 • มีเป้าหมาย และความมุ่งมั่นในการทำงาน
 • สามารถรับความกดดันได้ และบริหารเวลาได้เป็นอย่างดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และรู้จักเส้นทางในกรุงเทพได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

เงินเดือนประจำ, โบนัสประจำปี, ประกันสังคม และงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.30 น.