เกี่ยวกับเรา

Company Profile

ก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยกลุ่มวิศวกรไฟฟ้าจากสถาบันชั้นนำในเครือบริษัท
ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีแนวคิดในการผลิตและนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพเยี่ยม แต่ใช้ง่าย เข้าใจง่าย และบำรุงรักษาง่าย โดยมุ่งเน้นทั้งด้าน
การผลิตและการจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศ
โดยมีอัตราการเติบโต เฉลี่ยมากกว่า 20% ในทุกๆ ปีที่ผ่านมา

Main Business Focus

Home Automation System Provider

  • Home Automation System Provider
  • Home Security System
  • Home Surveillance CCTV
  • Access Control System

Fire Protection System

  • Fire Alarm System
  • Public Address / Voice Alarm

Energy Innovation Co.,Ltd

Address : 40 Seri 1 Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Telephone : +66 (0) 2719 1317-9
Facsimile : +66 (0) 2719 1320
URL : www.easy-light.com
Established : March 2002