ติดต่อเรา

select cont_name_eng from sbs_contact where cont_id = '10'