ผลิตภัณฑ์

LightwaveRF

 • ผลิตภัณฑ์
 • ความสามารถหลัก
 • LW200 : Lightwave Switch 1 Gang
  • สวิทช์ไฟที่สามารถปรับเร่ง - หรี่ได้ในตัว และยังสามารถ
   ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้
  • สามารถใส่แทนสวิทช์เดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเดินสายใหม่
  • มีหลอด LED แสดงสถานะ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • แยกปุ่มเปิด-ปิดอิสระ สะดวกต่อการใช้งาน
  • สามารถต่อกับสวิทช์เสริม LW250 เพื่อทำเป็นสวิทช์สองทาง
  • สามารถใช้งานได้กับหลอดอินแคนเดสเซนต์ และหลอดฮาโลเจน
   แบบใช้หม้อแปลงอิเล็คทรอนิคส์
  • สามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้ถึง 6 ตัว
  • ใช้คลื่นความถี่วิทยุ สามารถสั่งงานผ่านสิ่งกีดขวางได้
  • มีให้เลือก 4 รุ่น : 1, 2, 3 และ 4 วงจร
  • มีให้เลือก 3 สี : สแตนเลส, โครเมียม, ขาว
 • LW220 : Lightwave Switch 2 Gang
  • สวิทช์ไฟที่สามารถปรับเร่ง - หรี่ได้ในตัว และยังสามารถ
   ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้
  • สามารถใส่แทนสวิทช์เดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเดินสายใหม่
  • มีหลอด LED แสดงสถานะ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • แยกปุ่มเปิด-ปิดอิสระ สะดวกต่อการใช้งาน
  • สามารถต่อกับสวิทช์เสริม LW250 เพื่อทำเป็นสวิทช์สองทาง
  • สามารถใช้งานได้กับหลอดอินแคนเดสเซนต์ และหลอดฮาโลเจน
   แบบใช้หม้อแปลงอิเล็คทรอนิคส์
  • สามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้ถึง 6 ตัว
  • ใช้คลื่นความถี่วิทยุ สามารถสั่งงานผ่านสิ่งกีดขวางได้
  • มีให้เลือก 4 รุ่น : 1, 2, 3 และ 4 วงจร
  • มีให้เลือก 3 สี : สแตนเลส, โครเมียม, ขาว
 • LW230 : Lightwave Switch 3 Gang
  • สวิทช์ไฟที่สามารถปรับเร่ง - หรี่ได้ในตัว และยังสามารถ
   ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้
  • สามารถใส่แทนสวิทช์เดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเดินสายใหม่
  • มีหลอด LED แสดงสถานะ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • แยกปุ่มเปิด-ปิดอิสระ สะดวกต่อการใช้งาน
  • สามารถต่อกับสวิทช์เสริม LW250 เพื่อทำเป็นสวิทช์สองทาง
  • สามารถใช้งานได้กับหลอดอินแคนเดสเซนต์ และหลอดฮาโลเจน
   แบบใช้หม้อแปลงอิเล็คทรอนิคส์
  • สามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้ถึง 6 ตัว
  • ใช้คลื่นความถี่วิทยุ สามารถสั่งงานผ่านสิ่งกีดขวางได้
  • มีให้เลือก 4 รุ่น : 1, 2, 3 และ 4 วงจร
  • มีให้เลือก 3 สี : สแตนเลส, โครเมียม, ขาว
 • LW240 : Lightwave Switch 4 Gang
  • สวิทช์ไฟที่สามารถปรับเร่ง - หรี่ได้ในตัว และยังสามารถ
   ใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้
  • สามารถใส่แทนสวิทช์เดิมได้ทันที โดยไม่ต้องเดินสายใหม่
  • มีหลอด LED แสดงสถานะ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • แยกปุ่มเปิด-ปิดอิสระ สะดวกต่อการใช้งาน
  • สามารถต่อกับสวิทช์เสริม LW250 เพื่อทำเป็นสวิทช์สองทาง
  • สามารถใช้งานได้กับหลอดอินแคนเดสเซนต์ และหลอดฮาโลเจน
   แบบใช้หม้อแปลงอิเล็คทรอนิคส์
  • สามารถใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมได้ถึง 6 ตัว
  • ใช้คลื่นความถี่วิทยุ สามารถสั่งงานผ่านสิ่งกีดขวางได้
  • มีให้เลือก 4 รุ่น : 1, 2, 3 และ 4 วงจร
  • มีให้เลือก 3 สี : สแตนเลส, โครเมียม, ขาว
 • LW250 : Slave Unit 1 Gang
  • สวิทช์เสริมใช้ร่วมกับ Lightwave Switch เพื่อทำเป็นสวิทช์สองทาง
  • สามารถต่อขยายเพื่อเปิด-ปิดไฟได้จากทุกมุมบ้านที่ต้องการ สูงสุด 6 จุด
  • มีให้เลือก 3 สี : สแตนเลส, โครเมียม, ขาว
 • LW101 : Master Wall Switch
  • Master Switch ที่สามารถสั่งงานสวิทช์ทุกตัวในบ้าน
  • สามารถเคลื่อนย้ายตำแหน่งติดตั้งได้สะดวก ทุกที่ทุกเวลาเมื่อต้องการ
   เนื่องจากไม่มีสายไฟ
  • สามารถตั้งรูปแบบการเปิด-ปิด Scene ได้ 3 รูปแบบ
  • มีปุ่ม All Off เพื่อความสะดวกในการปิดไฟทุกดวง เพียงแค่กดปุ่มเดียว
  • สามารถสร้างกลุ่มเพื่อการเปิด-ปิด-เร่ง-หรี่ ได้พร้อมๆ กันได้อีก 1 กลุ่ม
  • มีหลอด LED แสดงสถานะการส่งสัญญาณ
  • มีให้เลือก 3 สี : สแตนเลส, โครเมียม, ขาว
 • LW800 : Remote Control Signal Booster
  • ตัวขยายสัญญาณรีโมตคอนโทรลให้ไกลขึ้น
 • LW500 : WIFI Link
  • ตัวเชื่อมสัญญาณเพื่อใช้สั่งงานด้วย smartphone, iPhone หรือ iPad
   ทั้งจากภายในหรือภายนอกบ้าน
  • สามารถตั้งโปรแกรมเวลาการเปิด-ปิดไฟ หรือตั้งลำดับการเปิด-ปิดไฟได้
  • การตั้งค่าทำได้ง่าย โดยซอฟต์แวร์สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี
  • ใช้งานร่วมกับเราท์เตอร์ที่มีอยู่แล้วที่บ้าน
 • LW100 : 10 Buttons Remote Control
  • รีโมตคอนโทรลสามารถควบคุมการเปิด-ปิด-เร่ง-หรี่ สวิทช์ไฟได้ 16 วงจร
  • มีปุ่ม All Off/All On เพื่อปิด/เปิด ทั้งหมดเพียงกดปุ่มเดียว
 • LW104 : Scene Remote Control
  • รีโมตคอนโทรลสามารถควบคุมการสร้างรูปแบบไฟ scene ได้ 12 รูปแบบ
  • มีปุ่ม All Off/All On เพื่อปิด/เปิด ทั้งหมดเพียงกดปุ่มเดียว
 • LW105 : Scene Remote Control
  • รีโมตคอนโทรลสามารถควบคุมการเปิด-ปิด-เร่ง-หรี่ สวิทช์ไฟได้ 2 วงจร
  • มีปุ่ม All Off เพื่อปิดหลอดไฟทั้งหมดเพียงกดปุ่มเดียว
 • CFR560 : CFL Dimmerable RF 20W
  • หลอด CFL ที่ปรับเร่ง-หรี่ได้
  • สามารถใช้ได้กับ Remote Control และสวิทช์ทั่วไปได้
  • สามารถปรับเร่ง-หรี่ได้โดยไม่มีการกระพริบ
  • สามารถใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมได้ 6 ตัว
 • LW107 : Motion Detector
  • ตัวตรวจจับการเคลื่อนไหว เพื่อสั่งงานเปิด-ปิด สวิทช์เมื่อมีการเคลื่อนไหว
  • สามารถตั้งให้หลอดไฟติดตลอดหลังจากมีการเคลื่อนไหว
   หรือให้ดับตามเวลาที่ตั้งได้
  • สามารถตั้งเวลาการปิดไฟได้ 4 ระดับ : 5 วินาที, 1 นาที, 5 นาที, 10 นาที
  • สามารถเลือกตั้งการทำงานตามสภาพแสงได้ตามต้องการ กลางวัน-กลางคืน
  • มีหลอด LED แสดงสถานะของแบตเตอรี่
 • LW901 : Twin Light Pack with Remote Control
  • หลอด LED แบบ Superbright
  • สามารถเปิด-ปิด โดยการกดที่ตัวหลอด หรือใช้รีโมตคอนโทรลก็ได้
  • สามารถติดกับผนัง หรือกำแพงได้